Impressum

Izdavač
Tehnička škola Karlovac

Voditelj projekta
Ivan Janković

Autori
Vikica Lukić
Damir Jakšić

Recenzent
Stevče Arsoski

Lektorica
Rosanda Tometić

Produkcija
IT Praxis d.o.o.

Karlovac, 2014.

Projekt sufinancira Europska unija. Stavovi izneseni u ovom priručniku isključivo su odgovornost partnera na projektu i ne odražavaju stavove Europske unije.